VOBO s.r.o

Komplexní dodávka a montáž ocelových konstrukcí

Výrobní program

Výrobním programem firmy jsou převážně střešní ocelové konstrukce jako komplexní dodávka montáž
včetně střešních plášťů, podhledů, plastových světlíků a prosvětlených atik, stavební a technologické
ocelové konstrukce včetně točitých schodišť, dodávky a montáže zařízení pro potravinářský průmysl,
strojních zařízení s mechanickým pohonem aj. včetně zajištění projekční a konstrukční dokumentace a
výpočtu.